Birgitte Carlsen

KVALITETSANSVARLIG TIL RE ENERGY

Brænder du for kvalitet og vil du være med til at certificere og efterfølgende drive kvalitetsarbejdet hos en af frontløberne inden for produktion af bæredygtige ingredienser til fødevareindustrien. Så er det måske dig vi leder efter.

Du bliver en del af kvalitetsafdelingen med reference til direktøren. Du vil få en stor intern kontaktflade i virksomheden, samt myndigheds- og kundekontakt. Stillingen er uden personaleansvar.

Under certificeringsprocessen vil der blive tilknyttet en ekstra ressource, som vil lede arbejdet omkring opbygning og gennemførsel af certificeringen. Efterfølgende bliver det dit ansvar at drive og vedligeholde kvalitetsarbejdet, så certificeringen kan opretholdes.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med QA-problematikker indenfor fødevareproduktion (ISO22000), men det er ikke et krav. Det er vigtigere at du har erfaring med drift og vedligehold af kvalitetsstyringssystemer fra en producerende virksomhed.

Dine ansvarsområder:

 • Bidrage til opbygning af kvalitetsprocesser og QMS i samarbejde med ekstern konsulent
 • Identificere behov for analyse og kontrol
 • Efterfølgende vedligeholdelse og kontinuerlig optimering af kvalitetstyringssystemet, så certificeringen opretholdes
 • Skriftlig udarbejdelse af SOP’er.
 • Ansvarlig for audits, såvel internt som eksternt fra kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og certificerende organer indenfor ISO og miljø
 • Omsætte lovgivning og standarder til praksis
 • Opfølgning samt support vedrørende afvigelser og reklamationer
 • Opretholde tæt kontakt til produktionen, herunder oplæring af medarbejdere i ISO-kravene
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af rapporter og instruktioner’

Faglige kvalifikationer

Vi forestiller os, at du er, ingeniør- eller har anden teknisk baggrund. Det er et krav, at du har erfaring fra en producerende virksomhed, men branchen er mindre vigtig.

 • 5-10 års erfaring med drift og vedligehold af ISO-certificering og QMS, gerne fra fødevarebranchen (ISO 22000)
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at bygge kvalitetsprocesser og QMS op fra bunden
 • Erfaring med gennemførelse af audits – internt og eksternt
 • Du er rigtig god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk

Personlige kvalifikationer

Da det er en mindre virksomhed, er der brug for, at du ikke kun er ISO orienteret, men også er fleksibel, åben og nysgerrig over for andre relevante opgaver og ikke er bange for at hjælpe til, hvor der er brug for det.

Desuden glæder vi os til at arbejde sammen med dig, der har et positivt mindset samt en arbejdsom og professionel attitude.

Du trives med at arbejde i mindre teams og er struktureret i din tilgang til kvalitetsarbejdet for at sikre at alle detaljer er i orden.

Du vil gerne sparre med dine kolleger og dele ud af din viden.

Der er kort sagt brug for en kvalitets- og ansvarsbevidst person på flere områder. 

Du kan bidrage til den grønne omstilling

RE Energy er en del af REE koncern. De går forrest i den grønne omstilling inden for produktion af bioprodukter.

RE Energy ejer og driver et bioraffinaderi, der producerer innovative produkter, blandt andet bæredygtige ingredienser til fødevarebranchen og bioethanol til transport, baseret på overskudshalm fra landbruget.

Raffinaderiet består af halmlade, forbehandling, separering, enzym & fermenterings afsnit, destilleri samt et nybygget avanceret oprensningsanlæg. Anlægget er optimeret for at producere med den lavest mulige CO2 udledning.

Fabrikken er under ombygning, og du vil få en vigtig opgave det første år, i at følge ombygningen og tilpasse kvalitetsarbejdet og processerne til det nye anlæg.

RE Energy investerer betydeligt i personlig og professionel udvikling af deres medarbejdere. Du får mulighed for at udnytte dit fulde potentiale, og du vil opleve et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø med stort fokus på samarbejde.

Løn efter kvalifikationer, sundhedssikring og pension

Tiltrædelse

Snarest

 Ansøgning

Søg stillingen online ved at klikke på denne “SØG” knap, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til HR- & Sales Consultant Birgitte Carlsen på bc@teknikbureauet.dk eller 4144 0925

Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

TEKNISK PROJEKT-INDKØBER TIL NATIONAL OILWELL VARCO (NOV) DENMARK

Har du en kommerciel tankegang, teknisk forståelse og forhandlingsevner og ønsker du at styre indkøb af stålkonstruktioner til fleksible offshore rørsystemer?
Så er det måske dig vi leder efter.

Du bliver en del af vores End Fitting Supply-afdeling, som består af 5 uafhængige projektteams. Hvert team arbejder på kundeprojekter – og det bliver dit ansvar, at alle komponenter leveres til det rigtige tidspunkt, til den rigtige pris og i den rigtige kvalitet (i henhold til specifikationer) i tæt samarbejde med designingeniører, leverandører, projektledere, kunder osv.

Du er også med i koordineringen af alle faser i projektet, lige fra projektets start til fabrikssupport på vores produktionsanlæg i Kalundborg, kunde- og leverandørkontakt og videre til den endelige levering til kunden. Ved siden af dette, bidrager du også til den løbende forbedring af vores processer og metoder.

Velkommen til NOV – en succesrig global virksomhed
Subsea Production Systems designer, producerer og markedsfører nogle af de stærkeste og mest avancerede fleksible rørsystemer i verden.

Der er 750 medarbejdere i Danmark med hovedkontor i Brøndby, og de har fabrikker i Kalundborg og 300 km nord for Rio de Janeiro. Moderselskabet har base i Houston, Texas og salgskontorer i Nord- og Sydamerika samt Afrika.

Du får 56 dygtige og dedikerede kolleger i End Fitting Supply-afdelingen i Brøndby. Det er en god blanding af ingeniører, konstruktører og indkøbere.

Afdelingen er præget af en ungdommelig og energisk tilgang og høj fleksibilitet og det er vigtigt for os at samarbejdet fungerer godt både fagligt og socialt.

Din profil – Grundig, kompetent og kommunikativ

 • Du er en dygtig kommerciel og teknisk projektindkøber, som har 5-8 års erfaring fra en lign. stilling – gerne inden for offshore industrien.
 • Du har en relevant uddannelse, som eks. Eksportingeniør, HD el. Lign.
 • Du er i stand til at arbejde under stramme deadlines på flere projekter samtidig
 • Du er på forkant i din planlægning af projektet.
 • Du er en stærk kommunikator på dansk og engelsk både skriftligt og mundtligt og er i stand til at forhandle effektivt med vores forretningspartnere i et internationalt miljø.
 • Du er vant til at samarbejde med en bred vifte af interessenter på tværs af organisationer og landegrænser.
 • Har en analytisk tilgang til komplekse opgaver.
 • Du er detaljeorienteret og nøjagtig
 • Du har en fleksibel tilgang til arbejdsbyrden.
 • Har erfaring med administration i et ERP-system. (datoer, priser, ordrer etc.), gerne Oracle, SAP eller lign.

Ansøgning

Søg stillingen online ved at klikke på “SØG”, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til HR- & Sales Consultant Birgitte Carlsen på bc@teknikbureauet.dk eller 4144 0925

Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

SPECIALIST TIL MEKANISK VEDLIGEHOLD

Vil du være med til at udvikle fjernvarmesystemet og fremme den grønne omstilling?

VEKS ønsker at styrke vedligeholdelsesindsatsen på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge (KKV) og søger derfor en specialist inden for mekanisk vedligehold.

Din primære opgave bliver at løfte niveauet for vedligehold på KKV ved at udarbejde strukturelle ændringer inden for vedligeholdelsesplaner, lager, tilstandsbaseret vedligehold, analysearbejde osv.

Vores nuværende vedligeholdelsessystem er Sertica – med dig som superbruger. Det er dig, dine øvrige kollegaer går til, når de har brug for hjælp i forhold til at bruge systemet.

Du får ansvar for de tunge opgaver i revisionen – som f.eks. den årlige turbinerevision. Det vil typisk være de opgaver, der kræver stor erfaring inden for vedligehold og planlægning, og som kræver god forberedelse.

Forbedringer på anlægget i forhold til vedligehold skal du løbende planlægge og afvikle – enten med interne eller eksterne ressourcer. Du skal være god til at kommunikere og samle de rette folk omkring opgaverne – relationerne er helt afgørende for at få de rette løsninger.

Du kommer med tiden til at få en central rolle på KKV, da du naturligt får et bredt anlægskendskab og derfor vil komme med input og medvirke til at skabe gode projekter på KKV i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

På KKV er vi en mindre organisation, som løfter i flok. Derfor vil der også være noget administrativt indhold i din dagligdag:

 • Indhente priser/aftaler. Det skal være på plads inden jobs udføres
 • Udfylde diverse skemaer for arbejdsmiljø og miljø
 • Holde driften løbende orienteret
 • Tilbagemelding på jobs enten i E-log eller Sertica
 • Sikre anlæg
 • Korrekt arkivering af dokumentationen på opgaverne
 • Fakturagodkendelse i Continia.

Profil

 • Du er maskinmester/ingeniør med speciale inden for vedligehold.
 • Du har erfaring med at optimere og løfte vedligehold af et produktionsapparat, herunder planlægning og gennemførsel af revision, gerne fra andre brancher end kraftvarmeværksbranchen.
 • Du har erfaring og et højt niveau inden for digitalt og datadrevet vedligehold

Derudover skal du kunne:

 • arbejde systematisk og struktureret
 • have stor gennemslagskraft
 • være god til at samarbejde
 • kunne samle de rette folk omkring en opgave, så der skabes en god energi, og så der samtidigt er fremdrift på opgaven
 • have et godt overblik – både ift. mennesker og opgaver.
 • Du stiller dig ikke tilfreds med ”sådan plejer vi at gøre”, men ser muligheder for forbedringer og ved hvordan de kan indføres.

Dine opgaver

Du bliver en af hovedkræfterne i at opfylde strategi 2025 for vedligehold på KKV, som bl.a. indeholder følgende opgaver:

 • Datadrevet vedligehold
 • Systematiske fejlanalyser
 • Kortlægning af de kritiske komponenter
 • Bedre lagerstyring
 • Bedre styr på dokumentationen
 • PI diagrammer på alle anlæg
 • Opmærkning af alle anlæg
 • Bedre instruktioner på jobs

Arbejdsstedet er VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge

Om VEKS
VEKS leverer fremtidssikret og miljøvenlig fjernvarme, som bidrager til Danmarks målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030

VEKS ejer og driver fjernvarmetransmissionssystemet vest og syd for København. VEKS producerer og indkøber grøn fjernvarme med det formål at levere konkurrencedygtig og miljørigtig varme til 20 lokale fjernvarmeselskaber – den primære kundegruppe. VEKS har i tæt samarbejde med kunderne stor indflydelse på at udforme det fremtidige energisystem. Med de væsentlige forandringer systemet står over for, er der brug for langsigtede analyser og velunderbyggede beslutningsgrundlag.

VEKS tilbyder

 • En spændende stilling med stort ansvar i forhold til at drive egne opgaver
 • Mulighed for at præge opgaverne og din hverdag
 • Dynamiske og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring og har en uformel omgangstone
 • Gode muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse
 • Godt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade
 • Sundhedsforsikring
 • Massageordning
 • Flekstid, frugt- og frokostordning.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost. Lønnen forhandles med udgangspunkt i din uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og relevant overenskomst.

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tiltrædelse

Snarest

Ansøgning

Søg stillingen online ved at klikke på denne “SØG”, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til HR- & Sales Consultant Birgitte Carlsen på bc@teknikbureauet.dk eller 4144 0925

Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

TECHNICIAN – PRODUCTION DOCUMENTATION

On behalf of HARDI INTERNATIONAL in Nørre Alslev, South Zeeland, Teknik Bureauet is looking for a technician to help create and update our products production documentation.

Would you like to be part of a dedicated technical production team making sure that all projects are documented properly in relation to production processes? Then you may be the Technician we are looking for at HARDI INTERNATIONAL in Nørre Alslev.

You will join the PTA Team with reference to the PTA Manager.

You will communicate and involve stakeholders from various functions and organizational levels to secure the information and documentation we need on projects you are part of.

Your responsibilities

 • Work with a wide range of suppliers, who have outsource assignments from HARDI INTERNATIONAL
 • Ensure that products are documented properly for high quality production
 • Securing information in relation to supply chain documents
 • Contribute with knowledge about metal fabrication and welding, fixtures, tools etc.
 • Assist the Strategic Procurement, the Development Department, the Quality Department, and suppliers on production related matters
 • From time to time participate in validation of fabricated product, analysis of deviations, and initiate follow up on corrective actions – this in collaboration with internal and external partners
 • Participate in vendor audits
 • Project management related to the above tasks
 • Cross-organizational coordination responsibility

Your technical profile

 • Experience from a similar position as Technician within the area of technical documentation is requested with a preferable educational background as Production Technologist, Mechanical Engineer, Technical Assistant or similar
 • Likely with work experience in fabrication and welding
 • Experience from a production environment in a related industry
 • Knowledge of- or experience with technical cross-organizational work
 • Knowledge or experience with outsourcing
 • Good knowledge of Microsoft AX Dynamics or similar ERP system
 • Experience with 3D CAD systems
 • Excellent communication skills in English, both verbally and in writing

 Your personal profile

 • Thorough (focus on detail and finish)
 • Analytical
 • Good collaboration skills
 • Persistent
 • Structured

HARDI INTERNATIONAL offer

In this position, you will help shape the future of agriculture and make your mark on sustainable food production.

They develop intelligent sprayer solutions that not only make life easier for farmers but also make a difference for the environment.

Therefore, they try to go beyond state-of-the-art when they design machines that minimize the use of water and chemicals – machines that control weeds, pests, and diseases one plant at a time.

Through care, innovation, and excellence, they expect to see precision farming as the solution for the future of farming.

They have more than 900 employees worldwide.

You will join an organization where the tone is informal, and the spirit is strong.

Application

If you find this position interesting, you are welcome to contact Bill René Hansen from Teknik Bureauet on phone +45 2026 0225 or email bill@teknikbureauet.dk for further information and/or forward your CV/application by clicking the “APPLY” button.

We look forward to receiving your application and your CV.

The position will be filled when the right candidate has been found.

Applications will be dealt with continuously.